Therapie en tarieven

Als therapeut groei ik nog elke dag als mens, maar ook in mijn werk. Daardoor is mijn manier van werken in de loop van de tijd veranderd.
Ik deed de opleiding tot transpersoonlijk therapeut en leerde daar veel over  psychologie, maar ook veel over de rol van ons onderbewustzijn.
We denken dat we zijn wie we zijn, maar dat is slechts een deel van ons. Onze reacties worden grotendeels bepaald door wat er binnen in ons leeft maar wat nog niet bewust gemaakt is. In ons onderbewustzijn liggen al onze ervaringen opgeslagen en dus ook hoe je vroeger op bepaalde situaties reageerde. Sterker nog, al je onverwerkte emoties zijn opgeslagen in elke cel van je lichaam. Werd boosheid in je kinderjaren de kop ingedrukt omdat het niet hoorde dan heb je nooit geleerd om met boze gevoelens om te gaan en word je er in je volwassen leven bijvoorbeeld bang van. In de therapie leer je om het verband te leggen tussen gedrag van nu en ervaringen uit het verleden. Je gaat vaak pas in therapie (of je gaat er uit jezelf naar kijken) als bepaald gedrag je problemen oplevert. Door  open vragen te stellen aan de cliënt gaat deze zelf op zoek naar antwoorden. Je wordt je zo bewuster van je eigen gedachten en gevoelens.

Gaandeweg de jaren kwam er een nieuwe manier van werken bij zodat ik nu meerdere manieren heb om het onbewuste naar boven te krijgen. De opgeslagen ervaringen bestaan uit energie waar we vaak met ons bewuste (ons denken) niet bij kunnen. Door te werken met deze energie die in verbinding staat met de chakra’s (energiepunten) kunnen we informatie opvragen en verwerken en zo dus in contact komen met de laag die zo belangrijk is, maar met praten alleen vaak niet bereikt kan worden. Het onbewuste wordt zo bewust gemaakt waardoor we nieuwe inzichten kunnen krijgen om vervolgens makkelijker stappen te maken richting verandering.

Gaat het psychisch of lichamelijk niet goed met ons dan blijkt er altijd in een of meerdere chakra’s een blokkade te zijn. Tijdens de behandeling kan men kleuren en/of beelden zien en de bijbehorende gevoelens kunnen naar boven komen. Door het verwerken van oude gevoelens kan de blokkade opgeheven worden. Hoe beter de cliënt in staat is zich hieraan over te geven hoe beter het werkt.  Deze manier van werken wordt positief ontvangen, maar hoe het precies in zijn werk gaat is toch een kwestie van zelf ervaren. Soms geef ik enkel een healing, dat wil zeggen, een behandeling waarin ik niet op zoek ga naar iets, maar enkel rust en nieuwe energie mag geven. Verder bied ik de mogelijkheid om contact te maken met een overleden dierbare. Ik vraag aan “boven”of het mag en als het kan gebeurt het. Een enkele keer komt er spontaan iemand langs die graag even iets wil doorgeven aan de cliënt. Het gebeurt nooit als je daar niet voor open staat! In regressie naar een vorig leven gaan behoort ook tot de mogelijkheden, maar alleen als het nodig is als onderdeel van de therapie.
Inmiddels heb ik een nieuwe manier van werken toegevoegd. Een cliënt komt in eerste instantie voor zichzelf. Maar een mens is ook onderdeel van een gezin en van de bijbehorende voorouders.
Elke familie heeft zijn eigen patronen die worden doorgegeven. Die patronen leveren steeds dezelfde soort problemen op , net zolang tot iemand het patroon doorbreekt. En dat kan heel goed d.m.v een familieopstelling.
Ik doe dat  niet in een groep. Ik ben zelf zowel de representant als de begeleider. Meer informatie vind je in mijn column genaamd “Familieopstelling”. Een opstelling kan onderdeel van de therapie zijn. Het moment waarop is heel belangrijk en daarvoor wil ik de cliënt eerst vaker gezien hebben om in te schatten waar iemand aan toe is.
De ene cliënt komt een paar keer en kan dan gesterkt weer verder, een ander komt met tussenpozen jaren achtereen. Veel mensen worden na kennismaking met het bewustwordingsproces steeds nieuwsgieriger naar zichzelf. Het ontdekken van wat er allemaal in je leeft kan een leven lang doorgaan en geeft je steeds meer vrijheid. Vrijheid om keuze te maken vanuit wie je bent i.p.v vanuit wat je is aangeleerd.

Iedereen die mij belt voor een afspraak wordt mag eerst voor een kosteloos gesprek komen om samen te bekijken/voelen of je bij mij op de goeie plek bent. En hoe het dan verder gaat laten we over aan het moment.

Tarieven

 TijdPrijs 
Informatief gesprek 30 minKosteloos
Consult kort (individueel)30 - 45 min€40,- incl.
Consult lang (individueel)60 - 90 min€85,- incl.
Relatie / gezinstherapie60 - 90 min€95,- incl.
Familieopstelling
(Alleen op advies tijdens therapiesessie)
60 - 90 min€125,- incl.