Het gevoel voor je stiefkind is anders.

De moeder vertelde hoeveel moeite ze heeft met het verschil in benadering van haar zoon uit een eerdere relatie en het meisje van hen samen.
Toen we elkaar net kenden was hij aardig en geduldig en ik ging dan ook vol vertrouwen de toekomst tegemoet. Inmiddels zijn we getrouwd en hebben we samen een dochter gekregen. Gaandeweg zag ik de verandering in gedrag van mijn man naar mijn zoon. Hij is kortaf, tolereert veel minder van hem dan van onze dochter en waar hij onze dochter ophemelt , daar doet mijn zoon het nooit goed . We hebben er vaak ruzie over en ik voel me in een spagaat zitten. Om voor mijn kind op te komen moet ik mijn man afvallen. Mijn kind is dan toch belangrijker en dat veroorzaakt bij mijn man denk ik iets van jaloezie.

Dit is zo’n verhaal waar ik in eerste instantie geen oplossing zie. Het gevoel van de moeder en dat van de stiefvader laat zich beide niet dwingen.
Het is er gewoon en het botst. Op en dag was de vader bereid mee te komen naar mijn praktijk. Ik vroeg hem om over mijn vraag eerst na te denken en vervolgens om te proberen zo eerlijk mogelijk te zijn.
“Is het gevoel voor je eigen dochter anders dan voor je stiefkind?, vroeg ik hem. Ik zag lichtelijke paniek in zijn ogen en na een korte stilte zei hij aarzelend ; “Nee”.
Ik vertelde hem dat het heel normaal is dat je voor een eigen kind een ander gevoel hebt dan voor een stiefkind. Het stiefkind heeft al een vader en in jouw geval is deze vader uit beeld, maar hij heeft zijn genen wel overgedragen. In je dochter zie jij jezelf gedeeltelijk terug. Daar komt bij dat je vrouw haar kind op de eerste plaats zet, zoals de meeste moeders en jij dus een plekje opschuift. Als je graag wilt dat de verstandinghouding beter wordt tussen jou en je vrouw en tussen jou en haar kind , zul je in de eerste plaats je werkelijke gevoel aan jezelf moeten erkennen.
Toen zei hij zachtjes, “Ja, het voelt anders”.

Wat ik toen nog niet zei, was dat dit kind hem triggerde qua intelligentie. Het jongetje is namelijk net zo slim, of misschien wel slimmer dan zijn stiefvader en ze gaan de concurrentie aan op dit vlak. Hun iq geeft hen beide het gevoel iets waard te zijn. Complex allemaal.
Hoe het verder gaat met dit gezin is nog onbekend maar het zal een lange weg worden , waarbij de stiefvader zich zal moeten realiseren dat hij de volwassene is en dus het proces in gang moet zetten en ook dat hij bij zichzelf te rade moet gaan waar al die gevoelens ten opzichte van zijn stiefkind vandaan komen. Ik kan alleen maar hopen dat hij het aangaat. In het belang van het hele gezin. Want zijn huwelijk staat onder druk en het stiefkind begint al trucjes te bedenken om zijn stiefvader dwars te zitten. Hij kan als kind nog niet tegen hem op en moet dus andere manieren bedenken (gedeeltelijk doet hij dat onbewust) om zichzelf te verdedigen en om zijn moeder duidelijk te maken dat hij ongelukkig is. Het kind wil eigenlijk niets liever dan dat zijn stiefvader hem accepteert en trots op hem is.

In elk gezin met stiefkinderen gaat het anders. En natuurlijk zijn er voorbeelden van harmonisch samengestelde gezinnen. Het kan op een gegeven moment zelfs heel natuurlijk gaan voelen, maar toch is het volgens mij zo dat er zeker liefde kan zijn voor de kinderen van je partner , maar dat het in een bepaald opzicht anders voelt. Alleen anders hoeft niet slechter te zijn. Voor gezinnen in een situatie als bovengenoemd kan het helpen om een familie opstelling te doen . Iedere ouder voor zich in een veilge setting om zo eerlijk mogelijk te durven zijn. Het wil niet zeggen dat de problemen dan meteen uit de weg zijn, maar dan wordt het in ieder geval zichtbaar hoe de verhoudingen op een diepere laag zijn en het kan zeker helpen als de stief ouder ziet hoe het stiefkind zich werkelijk voelt onder het uiterlijke gedrag van bijvoorbeeld woede aanvallen of overdreven aanhankelijk naar de eigen ouder zijn. Meestal raakt de pijn van het kind dan wel een snaar bij de stiefouder.

Erkennen van je eigen diepste gevoel is bewustwording en de eerste stap naar heling.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *